جلسه اسفندماه رابطین سلامت ادارات

روز سه شنبه ۲۰/۱۲/۹۲ دوازدهمین جلسه آموزشی رابطین سلامت ادارات شهرستان با موضوع « پسماندهای پزشکی » با همکاری واحد های آموزش سلامت و بهداشت محیط در سالن اجتماعات مرکز بهداشت شهرستان تشکیل شد .

در این جلسه ، معاون محترم بهداشتی ، ضمن اشاره به فعالیت های رابطین سلامت ادارات ، به اهمیت نقش رابطین سلامت  در ادارات اشاره نموده و از حضور ایشان در جلسات سال ۹۲ قدردانی نمودند . در ادامه ، نتایج نیازسنجی انجام شده جهت جلسات سال ۱۳۹۳ توسط مسئول آموزش سلامت ارائه گردید و در پایان ، آزمون مربوط به جلسات سال ۹۲ برگزار شد . مطالب آموزشی مربوط به این جلسه را از اینجا دانلود کنید .