دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامي دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات درمانی بهداشتی وزارت بهداشت سال ۱۳۹۹

دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامي دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات درمانی بهداشتی وزارت بهداشت سال ۱۳۹۹ منتشر شد.‌ جهت دریافت دفترچه اینجا کلیک کنید.

 

ضمنا ظرفیتهای استخدامی وزارت بهداشت جهت شبکه بهداشت و بیمارستان فاطمیه(س) خوانساردر آزمون استخدامی ۱۳۹۹ بشرح ذیل می باشد: ۱ نفر پزشک عمومی: بیمارستان فاطمیه خوانسار ۱ نفر پزشک عمومی :مرکز خدمات جامع سلامت بیدهند ۱ نفر کارشناس اموراجرایی سلامت: بیمارستان فاطمیه خوانسار ۱ نفر کارشناس بهداشت محیط: مرکز خدمات جامع سلامت روستایی ویست ۱ نفر کارشناس تجهیزات پزشکی :بیمارستان فاطمیه خوانسار ۱ نفر تحلیل گرسیستم: بیمارستان فاطمیه خوانسار ۱ نفر کارشناس تغذیه: مرکز شهری و روستایی خدمات جامع سلامت جواهری ۱ نفر ماما: بیمارستان فاطمیه خوانسار ۱ نفر :حسابدار بیمارستان فاطمیه خوانسار