دیدار مدیر شبکه با فرمانده نیروی انتظامی شهرستان

بمناسبت هفته نیروی انتظامی، مدیر و معاون بهداشتی شبکه با حضور در ستاد فرماندهی انتظامی با فرمانده نیروی انتظامی شهرستان دیدار نمودند./