اندازه گیری فشار خون نمازگزاران نماز جمعه

سنجش فشارخون نمازگزاران نمازجمعه در تاریخ ۹۸/۰۷/۰۵ توسط بهورز خانه بهداشت منتظری انجام شد./