سومین جلسه کارگروه خیرین بهداشت و سلامت غرب استان

‍ سومین جلسه کارگروه خیرین بهداشت و سلامت غرب استان اصفهان روز پنج شنبه چهارم مهرماه جاری با حضور دکتر حیدری معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی،دبیران انجمن خیرین بهداشت و سلامت امام هادی (ع)اصفهان،خیرین و مسئولین شبکه های بهداشت ودرمان غرب استان به میزبانی خوانسار برگزارشد.

در این جلسه ابتدا دکتر فیاضی مدیر شبکه ضمن عرض خیر مقدم به مدعوین از تلاش و همت خیرین تشکر نمودند و ابراز امیدواری داشتند که در سالهای آتی بتوان در خصوص نشاط اجتماعی و سلامت روان جامعه اقدامات موثرتری انجام شود. سپس اورعی رئیس شورای اسلامی شهرستان نیز ضمن عرض خیرمقدم از حضور خیرین در این جلسه ابراز خرسندی نمودند و از مدیریت منسجم مدیر شبکه و ریاست بیمارستان فاطمیه(س)تشکر کردند. در ادامه دکتر حیدری نیز ضمن تشکر از تشکیل این جلسه از زحمات تمامی دست اندرکاران حوزه سلامت علی الخصوص خیرین گرانقدر تشکر ویژه نمودند و هدف از تشکیل کارگروه را مشارکت خیرین در حوزه پیشگیری و تاکید بر هرگونه هزینه در این راه بمنظور کاهش چندین برابری هزینه درمان بیماران دانستند. سپس توکلی رئیس انجمن خیریه سلامت و حمایت از بیماران نیازمند خوانسار و جواهری از خیرین نیک اندیش خوانساری در خصوص اهداف خیرین،مشکلات خیرین و حمایت مسئولین از آنان و ... ایراد سخن نمودند.در پایان جلسه پس از صحبت های دکتر شیری نماینده انجمن خیرین بهداشت و سلامت امام هادی(ع)اصفهان در خصوص کمبودها و نیازسنجی بهداشت ودرمان غرب استان ،رای گیری صورت پذیرفت و اعضا کارگروه بشرح ذیل انتخاب شدند: ۱.دکتر رضا کیخائی مدیر شبکه بهداشت ودرمان بوئین و میاندشت :رئیس کارگروه خیرین بهداشت و سلامت غرب استان اصفهان ۲.دکتر ناصر رستمی مدیر شبکه بهداشت ودرمان گلپایگان:نایب رئیس کارگروه ۳.آقای حاج حسین توکلی رئیس انجمن خیریه سلامت و حمایت از بیماران نیازمندخوانسار:دبیر کارگروه