برگزاری جلسه در خصوص مشکلات توزیع فرآورده های لبنی صنفی

جلسه مشکلات توزیع فرآورده های لبنی صنفی در تاریخ ۲۷شهریور ۹۸ در سالن اجتماعات اتاق اصناف شهرستان و با حضور روسای اتحادیه های لبنیات فروشان، خواروبارفروشان ، ریاست اداره صنعت،معدن و تجارت  و اتاق اصناف و مسئول بهداشت محیط شبکه بهداشت برگزار شد .

در این جلسه مقرر گردید: ۱)از اول بهمن ماه جاری کلیه فرآورده های لبنی صنفی داخل شهرستان بامشخصات و مشخص بودن محل تولید فرآورده در کلیه سوپرمارکت ها ٬ خواروبارفروشی ها و قنادی ها توزیع گردد. ۲)خودروهای حمل لبنیات مجوزهای لازم را از معاونت بهداشتی اخذ نمایند ۳ الزاما مجوز و مشخصات برچسب لبنی بر روی ظروف محصول (مشخصات برچسب باید:آدرس صحیح.شماره تماس و نام محل تولید قید گردد. واز نوشتن نام شهرستانهای دیگر٬عنوان کلماتی نظیر پاستوریزه٬هموژنیزه و درصد چربی خودداری شود) نصب شود. ۳)کلیه واحدهای تولیدی لبنی ملزم به نصب درب بر روی محصول می باشند. ۴)کلیه محصولات لبنی که از شهرستانهای دیگر وارد شهرستان و یا از شهرستان به سایر نقاط کشور توزیع می شوند می بایست دارای مجوز بهداشتی باشند.