فرا خوان افراد داوطلب سنجش فشار خون

با عنایت به آغاز بسیج ملی کنترل فشار خون، به اطلاع می رساند غربالگری فشار خون از سه طریق انجام خواهد شد؛ راه اول، مراجعه عموم افراد بالای ۳۰ سال، مادران باردار و بیماران کلیوی بالای ۱۸ سال به مراکز و پایگاههای سلامت سراسر استان؛ راه دوم مراجعه عموم افراد بالای ۳۰ سال، مادران باردار و بیماران کلیوی بالای ۱۸ سال به ایستگاههای سیار در نظر گرفته شده در سطح شهر و راه سوم از طریق خود اظهاری و ثبت فشار خون در آدرس https://salamat.gov.ir/‎ می باشد.

 

همچنین  افراد داوطلب سنجش گری در بسیج ملی پس از ورود به آدرس http://phcservice.mui.ac.ir/bloodpressure/‎  می توانند ثبت نام اولیه را انجام دهند.