برگزاری همایش ازدواج سالم

 بمناسبت هفته ازدواج ،همایشی با عنوان ازدواج سالم با همکاری شبکه بهداشت و شهرداری روز دوشنبه ۲۸ مرداد۱۳۹۸ با حضور دکتر حسن زاده متخصص روانپزشکی در فرهنگسرای خانواده برگزار شد.در این همایش که جمعی از شهروندان ،مدیر شبکه بهداشت ودرمان,کارشناسان معاونت بهداشتی اصفهان و شبکه بهداشت حضور داشتند در خصوص معیارهای انتخاب همسر و دوران نامزدی ایراد سخن شد.در پایان همایش به سوالات شرکت کنندگان توسط دکتر حسن زاده سخنران همایش پاسخ داده شد./