برگزاری هماش گرامیداشت شهروندان ارشد

همایش گرامیداشت شهروندان ارشد((سالمندان))صبح روزیکشنبه ۷ مهرماه با همکاری شبکه بهداشت،شهرداری و شورای اسلامی شهر و کمیته امدادامام (ره) در فرهنگسرای خانواده برگزار شد.

در این همایش که سالمندان محترم شهرستان، حضور داشتند در ابتدا دکتر فیاضی مدیر شبکه بهداشت ودرمان ضمن عرض خیر مقدم ، موضوعات آموزشی در ارتباط با بهداشت جسم و سلامت روان جهت حاضرین در جلسه ارائه نمودند. سپس گروه نمایشی وشکو برنامه طنزی با موضوع سلامت سالمندان نیز اجرا نمودند. در پایان مراسم، اندازه گیری فشار خون سالمندان توسط مراقب سلامت شبکه بهداشت انجام شد./