پلمپ واحد صنفی متخلف

پیرو مصوبات ستاد ملی مقابله با  کرونا کشور و شهرستان در خصوص تشدید بازرسی از اصناف،یک واحد خواربارفروشی بدلیل عدم رعایت دستورالعمل های بهداشتی در تاریخ ۹۹/۰۷/۲۴ توسط کارشناسان بهداشت محیط و با همکاری نیروی انتظامی ،اداره صمت و اتاق اصناف پلمپ شد./