کارگاه آموزشی تغذیه سالم ویژه میانسالان و سالمندان

با هماهنگی واحد سلامت خانواده و جمعیت شبکه بهداشت و همکاری اداره ورزش و جوانان کارگاه آموزشی تغذیه سالم ویژه سالمندان و میانسالان روز پنج شنبه ۱۱ مهرماه توسط کارشناس تغذیه مرکز سلامت جواهری در سالن ورزشی کوثر برگزار شد./