کارگاه بازنگری دستورالعمل های مراقبت های ادغام یافته ویژه پزشک و ماما

کارگاه بازنگری دستورالعمل مراقبت های ادغام یافته مادران ویژه پزشکان و ماماها در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ در سالن اجتماعات شبکه بهداشت و درمان خوانسار توسط واحد بهداشت خانواده برنامه مادران برگزار شد. اسلاید های کارگاه در قسمت دریافت فایل واحد بهداشت خانواده بارگزاری گردیده است./