جلسه آموزشی کرونا ویروس ویژه مسئولین شهرستان

جلسه آموزشی کرونا ویروس روز یکشنبه ۲۰ بهمن۱۳۹۸ با حضور معاون فرماندار و مسئولین شهرستان برگزار شد.در این جلسه دکتر فیاضی بعنوان مدرس عوامل شیوع،آمار مبتلایان در جهان به کرونا،اقدامات پیشگیرانه در خصوص ابتلا به ویروس،اقدامات درمانی و.. را به حاضرین در جلسه ارائه نمودند./