رابطین سلامت ادارات

 

سال۹۷

 

 

استراتژی ارگونومی

 

برنامه عملیاتی و خدمات پایه سلامت کارکنان دولت     دستورالعمل نهایی      قالب برنامه عملیاتی

 

بسته خدمات پایه سلامت کارکنان دولت

 

صرفه جویی مصرف آب   فایل۱     فایل۲

 

 

 

 

سال ۹۶

 

 

مجموعه مطالب سال ۹۶

 

نمونه سوالات کارگاههای سال ۹۶

 

 

.................................................................................................

 

سال ۹۵

 

برنامه ریزی جلسات آموزشی سال ۹۵

 

مجموعه مطالب سال ۹۵

 

نمونه سوالات کارگاههای سال ۹۵

 

اطلاعیه و دعوت نامه های سال ۹۵

 

 

 

..................................................................................................

سال ۹۴

 

 

نرم افزار خود ارزیاب سلامت میانسالان

(راهنما:لطفا پس از دانلود نرم افزار فایل را به موبایل منتقل و سپس نصب نمایید.)

صفحه وزارت بهداشت شامل نرم افزار

 

 

مجموعه مطالب سال ۹۴

 

نمونه سوالات کارگاههای سال ۹۴

 

برنامه ریزی جلسات آموزشی سال  ۹۴

(فایل جدید :اصلاحیه تاریخ برگزاری کلاس مرداد ماه . جلسه مرداد ماه ۲۷ مرداد برگزار خواهد شد.)

 

نتایج نیاز سنجی جلسات آموزشی رابطین سلامت ادارات سال ۹۴

 

دریافت فرم نیاز سنجی رابطین سلامت ادارات سال ۹۴

 

اطلاعیه و دعوت نامه های سال ۹۴

...................................................................................

 

فایلهای بلوتوث ارسال شده در جلسات رابطین ادارات

 

فعالیت های آموزشی رابطین سلامت ادارات

 

دريافت رسانه هاي آموزشي

 

تماس با مسئول آموزش سلامت

 

 

...................................................................................

سال ۹۳

مجموعه مطالب سال ۹۳ 

 

نمونه سوالات کارگاههای سال ۹۳

 

برنامه جلسات آموزشی رابطین سلامت ادارات در سال ۱۳۹۳

 

نتایج نیاز سنجی رابطین سلامت ادارات در سال  ۹۳

 

دریافت فرم نیازسنجی رابطین سلامت ادارات جهت سال ۹۳

 

اطلاعیه و دعوت نامه های سال ۹۳

 

...................................................................................

سال ۹۲

جدول زمان بندی جلسات رابطین سلامت ادارات در سال ۹۲

 

اطلاعیه ودعوت نامه های سال ۹۲

 

نمونه سوالات سال ۹۲

 

مجموعه مطالب سال  ۹۲