کمیته پیشگیری از آنفلوانزا

باتوجه به فصل سرما و احتمال شیوع بیماریهای حاد تنفسی ،کمیته انفلوانزا با حضور رئیس ادارات دامپزشکی ،جهاد کشاورزی،فرماندهی انتظامی ،بهزیسی ،شورای اسلامی و مدیریت و معاونت شبکه بهداشت،کارشناسان مبارزه با بیماریها در تاریخ ۹۷/۰۸/۰۵ساعت ۸:۳۰صبح در شبکه بهداشت برگزارگردید. در ابتدا جلسه دکتر فیاضی مدیر شبکه کلیاتی از انفلوانزا بیان نمودندو پس از تبادل نظر اعضا ،مواردی به تصویب رسید./