قابل توجه مراجعین محترم به مراکز و خانه های بهداشت

پس از ارائه خدمات توسط کلیه واحدهای بهداشتی به شما عزیزان، از طریق سامانه پیامکی وزارت بهداشت و درمان وآموزش پزشکی در مورد رضایت یا عدم رضایت شما از خدمات ارائه شده نظر سنجی صورت میگیرد .اظهار نظر واقعی شما می تواند ما را در جهت ارتقاء کمی و کیفی خدمات یاری نماید. لازم به ذکر است کلیه نظرات بصورت محرمانه مورد بررسی قرار می گیرد ، هم چنین می توانید با مراجعه به آدرس زیر نظرات خود را ثبت نمایید. سامانه ثبت و پیگیری مکاتبات مردمی:Fc.behdasht.gov.ir