جلسه آموزشی ویژه نیروهای خدماتی

کارگاه آموزشی بیماری های واگیر از جمله بیماری های HIV.هپاتیت.آنفلوانزا ویژه نیروهای خدماتی مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی شبکه بهداشت و درمان در تاریخ۹۷/۱۰/۱۳توسط کارشناسان واحد مبارزه با بیماریها برگزار گردید.در ادامه کارشناس بهداشت محیط نیز نحوه استریلیزاسیون و اصول گندزایی و ضدعفونی را ارائه نمودند./