کمیته درون بخشی بسته خدمات پایه سلامت کارکنان شبکه

کمیته درون بخشی بسته خدمات پایه سلامت کارکنان شبکه بهداشت و درمان جهت حفظ و ارتقاء سلامت جسمی،روانی و اجتماعی کارکنان روز سه شنبه ۲۰ شهریور۹۷ با حضور مدیر شبکه دکتر فیاضی Tمعاون بهداشتی و مسولین واحدهای ستادی وفنی شبکه در سالن اجتماعات برگزار گردید./