پلمپ رستوران بدلیل عدم رعایت بهداشت

یک رستوران بعلت عدم رعایت موازین بهداشتی روز پنج شنبه ۹۷/۷/۱۲توسط کارشناسان بهداشت محیط شبکه و با همکاری نیروی انتظامی پلمپ و پرونده متخلف به مقامات قضایی ارسال گردید./