پلمپ دو واحد صنفی

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان' رئیس مرکز بهداشت با اعلام پلمپ ۲ واحد صنفی در شهرستان گفت بدلیل عدم رعایت موازین بهداشتی توسط ۲ واحد صنفی در سطح شهرستان در تاریخ ۹۸/۰۴/۳۱ کارشناسان بهداشت محیط شبکه بهداشت نسبت به پلمپ دو واحد اقدام نمودند. مهندس هاشمی گفت: همشهریان گرامی می توانند در صورت مشاهده موارد غیربهداشتی در مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی ونیز فروش مواد غذایی تاریخ مصرف گذشته و موارد مشابه از طریق سامانه شکایات مردمی ۱۹۰ گزارش نمایند. هاشمی افزود : در صورت مشاهده تخلف در واحدهای صنفی با متخلفین برخورد جدی و قاطع و قانونی خواهد شد