شهرستان خوانسار به جمع پروژه نسخه نویسی الکترونیک بیمه سلامت پیوست.

جلسه آموزشی نسخه نویسی الکترونیکی ویژه پزشکان و موسسات طرف قرارداد سازمان بیمه سلامت با حضور مدیر شبکه بهداشت ،کارشناسان اداره کل بیمه سلامت استان اصفهان و جمع پزشکان و موسسات طرف قرارداد روز دوشنبه سوم تیر ماه ۹۸ در سالن اجتماعات ستاد شبکه برگزار شد.