جلسه مدیریت شبکه بهداشت ودرمان با اعضای شورای شهر

جلسه مدیر شبکه بهداشت ودرمان با اعضای شورای اسلامی شهر روز شنبه ۲۹ تیرماه در دفتر مدیر شبکه برگزار شد.در این دیدار که ریاست بیمارستان فاطمیه(س) ،معاون بهداشتی شبکه ،رئیس شورای شهر و ۳ عضو دیگر شورا نیز حضور داشتند در خصوص مسائل بهداشتی شهر ، حضور متخصصان در درمانگاه تخصصی بیمارستان و نیز رفع موانع پروانه ساخت کلینیک تخصصی گفتگو و مواردی مصوب گردید ./

روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان خوانسار