جلسه آموزشی_توجیهی مراقبین سلامت و بهورزان با موضوع بسیج ملی کنترل فشار خون بالا

همزمان با بسیج ملی کنترل فشار خون بالا جلسه آموزشی و توجیهی مراقبین سلامت و بهورزان شبکه بهداشت ودرمان با موضوع اندازه گیری و کنترل فشار خون شهروندان در تاریخ های ۱ و۲ خرداد۹۸ در سالن اجتماعات ستاد شبکه برگزار شد.در پایان جلسه نیز روش صحیح و رعایت نکات در زمان اندازه گیری فشار خون نیز بصورت عملی انجام شد.