پیوستن شهردار به پویش بسیج ملی کنترل فشار خون بالا

شهردار و پرسنل شهرداری خوانسار در تاریخ ۹۸/۰۳/۲۰ به پویش بسیج ملی کنترل فشار خون بالا پیوستند.