بازدید مدیر شبکه از ایستگاه سنجش فشار خون در بیمارستان و پایگاه دکتر شریعتی

دکتر فیاضی مدیر شبکه بهداشت ودرمان و کارشناسان واحد مبارزه با بیماریها روز سه شنبه ۲۱ خرداد۹۸ با حضور در ایستگاه های سنجش فشار خون بیمارستان و پایگاه بهداشتی دکتر شریعتی از روند خدمت رسانی به همشهریان گرامی و سنجش فشار خون آنان بازدید نمودند.