بازدید کارشناس ناظر استان از روند اجرای طرح بسیج ملی کنترل فشار خون در خوانسار

صبح روز چهارشنبه ۲۲ خرداد دکتر شیری کارشناس ناظر استانی در طرح بسیج ملی کنترل فشار خون بالا بهمراه معاون بهداشتی ، مسئول واحد مبارزه با بیماری ها و مسئول روابط عمومی شبکه بهداشت از ایستگاه های سنجش فشار خون در میدان امام(ره)،داروخانه دکتر مساح و مرکز سلامت جواهری بازدید نمودندو از نزدیک نظاره گر کیفیت اجرای این طرح در خوانسار شدند.در پایان نیز نقاط ضعف و قدرت این طرح در شهرستان به مدیریت شبکه گزارش شد.