جلسه درون بخشی بررسی روند اجرای برنامه کنترل فشار خون در خوانسار

بمنظور بررسی روند اجرای برنامه بسیج ملی کنترل فشار خون بالا در شهرستان رو پنجشنبه ۹۸/۰۳/۲۳ جلسه درون بخشی با حضور مدیر ،معاون و کارشناسان ستادی و فنی شبکه در سالن اجتماعات برگزار شد‌.در این جلسه دکتر فیاضی لزوم همکاری تمام واحدهای شبکه در جهت بهتر و باکیفیت تر برگزار شدن این برنامه در شهرستان را خواستار شدند و آماری از تعداد افراد سنجش شده در ۶ روز اول اجرای طرح(۱۸ الی ۲۳ خرداد) در کشور،استان وشهرستان ارائه نمودند./