کارگروه سلامت و امنیت غذایی

چهارمین جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان در سال۹۸ روز سه شنبه ۱۴ آبان. با حضور معاون فرماندار،مدیر و معاون بهداشتی شبکه و سایر اعضا در سالن اجتماعات شبکه بهداشت برگزار شد.در این جلسه در خصوص برنامه جامع ملی مبارزه با مصرف دخانیات و نیز پیشگیری از بیماری تب مالت و آنفولانزا و تب خونریزی دهنده (CCHF) بحث و تبادل نظر شد./