عملکرد سال ۹۴ مجمع خیرین سلامت و حمایت از بیماران نیازمند شهرستان خوانسار