ایستگاه مشاوره و تست تشخیصHIV در بیمارستان فاطمیه(س)

بمناسبت هفته اطلاع رسانی بیماری ایدز(۸ الی ۱۴ آذر) ایستگاه مشاوره و تست تشخیص HIV  در تاریخ های ۸ الی ۱۰ آذر۹۷  در بیمارستان فاطمیه(س) برپا گردید./