برپایی ایستگاه سیار مشاوره پیشگیری از بیماری ایدز و تست تشخیص HIV در دانشگاه ریاضی و کامپیوتر

همزمان با هفته اطلاع رسانی بیماری ایدز ، ایستگاه سیار مشاوره پیشگیری از بیماری ایدز و تست تشخیص HIV روز یکشنبه مورخ۹۷/۹/۱۱ در دانشگاه ریاضی و کامپیوتر برگزار گردید.