نخستين رويداد هم‌انديشي در عرصه بيمه سلامت در سطح ملی

نخستين رويداد هم‌انديشي در عرصه بيمه سلامت در سطح ملی از تاريخ ۱۵ آذر تا ۱۵ دي‌ماه با حمايت سازمان بيمه سلامت ايران برگزار مي‌گردد جهت کسب اطلاعات بيشتر و شرکت در اين مسابقه علمي به وب‌سايت رويداد مراجعه فرماييد. http://shareidea.ihio.gov.ir

فایل۱