معرفی پزشک جدید مرکز جامع سلامت ویست

خانم دکتر دیاریان پزشک خانواده مرکز سلامت ویست در تاریخ ۹۸/۰۵/۰۷ با حضور مسئول واحد گسترش شبکه،پرسنل مرکز و اعضای شورای اسلامی روستای ویست و دهیاران ویست و حاجی آباد به پرسنل معرفی شد .شایان ذکر است مرکز جامع سلامت روستایی ویست دارای پزشک بیتوته کامل می باشد./