کلاس آموزشی پیشگیری از اعتیاد در روستا ویست

بمناسبت هفته ملی بدون دخانیات(۱۰ الی۱۶ تیرماه) در تاریخ۹۶/۴/۱۰ کلاس آموزشی در زمینه پیشگیری از مصرف مواد مخدر برای اهالی وجوانان در مسجد امام حسن (ع)روستای ویست توسط واحد بهداشت روان شبکه، خانه بهداشت ویست و نیروی انتظامی برگزار گردید./.