برنامه هفتگی درمانگاه

 

 

برنامه هفتگی درمانگاه بیمارستان فاطمیه(ُس)

صبح ها

ایام هفته نوع تخصص ساعت کار
شنبه

اعصاب و روان-

متخصص قلب و عروق - داخلی و دیابت - اطفال

صبح
یکشنبه داخلی و دیابت- اعصاب و روان-چشم پزشکی-جراح - زنان و زايمان -مشاورتغذیه-اطفال صبح
دوشنبه

 داخلی- اعصاب و روان- اطفال-

گوش حلق بینی-زنان و زايمان

صبح
     
سه شنبه  قلب و عروق-گوش و حلق و بینی-پوست-داخلی و دیابت صبح
چهارشنبه اطفال-داخلی و دیابت - زنان و زایمان - مشاور تغذیه-چشم پزشکی-سونوگرافي صبح
پنج شنبه زنان وزایمان - داخلی و دیابت - اطفال -سونوگرافی صبح
  پزشک عمومی شبانه روزی
  فیزیوتراپی همه روزه به جز روزهای تعطیل ۷:۳۰-۱۴
  داروخانه شبانه روزی

واحد اکو وتست ورزش از شنبه تا چهارشنبه فعال می باشد.

واحد کلینیک بارداری روزهای یکشنبه - سه شنبه هر هفته فعال می باشد.

واحد اسپیرومتری (نوار ریه) شنبه - دوشنبه - پنج شنبه از ساعت  ۹ تا ۱۰:۳۰  فعال می باشد.

نوبت دهی (درمانگاه صبح ) ۷ صبح به صورت حضوری میباشد.

برنامه هفتگی درمانگاه بیمارستان فاطمیه(ُس)

عصرها (کلینیک ویژه)

ایام هفته

نوع تخصص

ساعت کار

شنبه

قلب و عروق- داخلی و دیابت - اطفال - زنان و زایمان 

۳:۳۰ به بعد

یکشنبه

قلب و عروق - داخلی و دیابت -  زنان و زایمان- اطفال

۳:۳۰ به بعد

دوشنبه

قلب و عروق - داخلی و دیابت - زنان و زایمان -اطفال

۳:۳۰ به بعد

سه شنبه

قلب و عروق - داخلی و دیابت - اطفالزنان وزایمان- سونوگرافي

۳:۳۰ به بعد

چهارشنبه

قلب و عروق - داخلی و دیابت - اطفال- زنان وزایمان-سونوگرافي

۳:۳۰ به بعد

پنج شنبه

داخلی و دیابت - اطفالسونو گرافی

۳:۳۰ به بعد

نوبت دهی کلینیک ویژه (عصرها)انجام میشود.