بهداشت مدارس

 

اهم وظایف واحد بهداشت مدارس :

 

 

تهیه و تدوین برنامه اجرایی عملیاتی بهداشت مدارس

هماهنگي درون بخشي و برون بخشي با آموزش و پرورش و ساير ارگانها

برنامه ريزي جهت بازديدهاي گروهي ، انفرادي از مراكز و خانه هاي بهداشت و مدارس تحت پوشش

هماهنگي با آموزش و پرورش در جهت انجام بازديد هاي مشترك ازمدارس

معاینات دانش آموزان اول ابتدایی و اول راهنمایی و اول متوسطه

برنامه ريزي جهت آموزش دانش آموزان ، اولياء آنها واولياء مدارس

برنامه ريزي براي اوقات فراغت دانش آموزان

برگزاری کارگاه ها ی آموزشی جهت پزشک ،کاردان و بهورزو نیزتوجیه و آموزش نیروهای

جدیدالورود

جلب مشاركت دانش آموزان در اجراي برنامه هاي بهداشتي (درقالب بهداشتياران مدارس ) و

نیزاجرای طرح معلم رابط بهداشتی و برگزاری دوره های آموزش ضمن خدمت جهت معلمین رابط

بهداشت

برنامه ريزي در مناسبتهاي مختلف سال جهت آموزش و اجراء برنامه هاي بهداشتي در مدارس

جمع بندي آمار معاينات و ارسال به مركز بهداشت استان

تهیه اطلاعات مربوط به مدارس و تعداد دانش آموزان و نصب دربرد واحد بهداشت مدارس

انجام تحقیقات کاربردی

 

 

تشکیل جلسات هماهنگی درقالب :

 

كميته هاي فني بهداشت مدارس درسال ۴ جلسه با حضور مسئول بهداشت وتغذيه و امور پشتيباني آموزش وپرورش ، معاونت بهداشتي و کلیه اعضای ستادی

برگزاری جلسات هماهنگي باپرسنل محيطي درگيردرمدارس ، بهورزان ، كاردانها ، كارشناسان و پزشكان

جلسات شوراي بهداشتي درمدارس با حضور ، مديران و پرسنل بهداشتي ( بهورزان ، پزشكان و كاردانهاي ناظر درگير )

نظارت :

-انجام بازدید های کارشناسی ازخانه هاي بهداشت و مراكز بهداشتي درماني و مدارس تحت

پوشش با بررسي سائل بهداشت مدارس درمناطق روستائي و شهري و ارائه فیدبک و انجام

پیگیری های لازم

بازديد از مدارس شبانه روزي به همراه كارشناسان بهداشت محيط ، تغذيه ،حرفه ای و

بهداشت روان ،مبارزه با بیماریها  جهت بررسي وضعيت خوابگاه ، سلف سرويس ،

سرويسهاي بهداشتي ، آشپزخانه ها و بررسي نوع مواد غذائي - نظارت بر طرحهاي درحال

اجرای مدارس مثل طرح شير مدارس ، تغذيه ايشان ، آهن ياري ، بررسي پديكلوز

( شپش ) ، طرح بهداشت دوران بلوغ ، طرح بهسازي بوفه هاي مدارس ،بررسی مسائل

بهداشت روان دانش آموزان و پیگیری بیماریهای واگیرو غیرواگیردرمدارس

تكميل واكسيناسيون دانش آموزان ورودي اول ابتدايي و واكسيناسيون توام دانش آموزان

۱۶-۱۴ ساله و پيگيري دانش آموزاني كه نقص ايمني واكسيناسيون دارند طبق برنامه

واكسيناسيون كشوري

 

 

تشکیل پرونده بهداشتی که اين پرونده براي كليه مدارس بدون مراقب بهداشت وداراي مراقب تشكيل مي گردد و اطلاعات آن شامل جمعيت تحت پوشش ، وضعيت بهداشت محيط مدرسه و نوع ساختمان آن و ۷ فرم مربوط به مسائل بهداشتی و فعالیتهای مربوط به بهداشت مدارس می باشد .

 

 

 

سنجش كودكان بدو ورود به دبستان در پايگاههاي سنجش سلامت دانش

آموز که امسال درتاریخ ۱۸ لغایت ۲۸ تیرماه درشهرستان انجام شد که درطی

آن  كليه نوآموزان شهري و روستائي تحت پوشش به پايگاه سنجش واقع

درمدرسه راهنمایی دخترانه بنت الهدی مراجعه نموده و پس ازانجام معاینات

غربالگری با مراجعه به مرکزبهداشتی درمانی شریعتی جهت انجام معاینات

پزشکی اقدام نموده وسپس جهت انجام مراحل بعدی مجددا به پایگاه و

سپس به مدرسه برای انجام ثبت نام مراجعه می نمایند .

 

 

فرمها به ترتيب ، فرم فعاليت آموزشي ، غربالگري دانش آموزان درمعاينات ساليانه ، پيگيري موارد ارجاع ، مراقبت ويژه ، بيماريهاي واگيردار درمدارس ، حوادث ، بهداشت محيط مدارس می باشند.