بهبود تغذیه

معرفی واحد بهبود تغذیه

نیاز انسان به غذا یکی از مهمترین و حیاتی ترین نیازهای روزمره اوست که از تولد تا مرگ او را همراهی می کند. طول عمر، سلامتی، آرامش اعصاب و روان، خلق و خو، تولید مثل و .... همه به نوعی وابسته به تغذیه اند و تغذیه صحیح به سه عامل تناسب، تنوع و تعادل در برنامه غذایی وابسته است.

امنیت غذا و تغذیه در یک منطقه به درآمد مردم، هزینه ای که بابت غذا می پردازند، قیمت مواد غذایی، درک و سلیقه و ذائقه ای که بر روی انتخاب غذا تاثیر می گذارد و فرهنگ و سواد تغذیه ای مردم بستگی دارد.

متاسفانه در حال حاضر یکی از مشکلات مهم بخش سلامت کشور، شیوع روزافزون بیماری های غیر واگیر از جمله بیماری های قلبی-عروقی و دیابت است. شکی نیست که تغذیه ناسالم یکی از علل مهم تاثیرگذار در ابتلا به این بیماریها و تغذیه سالم از عوامل مهم پیشگیری و کنترل آنهاست. علاوه بر اینها وجود مشکل سوءتغذیه پروتئین-انرژی در کودکان و کمبود ریزمغذی ها در گروه های سنی مختلف،توجه به برنامه ریزی و اجرای مداخلات تغذیه ای مناسب را به طور جدی مطرح می سازد. و این مهم در صورتی امکان پذیر است که در برنامه ریزی ها ماهیت چند بخشی مشکلات تغذیه ای در نظر گرفته شود و شرکای اصلی برنامه های بهبود تغذیه جامعه شناسایی و درگیر گردند.

 

 

اهداف واحد بهبود تغذیه جامعه

پیشگیری و کنترل فقر آهن و کم خونی ناشی از آن ( IDA )

پیشگیری و کنترل اختلالات ناشی از کمبود ید ( IDD )

تغذیه گروه های آسیب پذیر ( مادر،کودک،سالمند )

ارتقاء سطح سلامت تغذیه ای دانش آموزان

ارتقاءفرهنگ و سواد تغذیه ای جامعه

پیشگیری و کنترل اختلالات ناشی از کمبود ریزمغذی ها

 

رسالت برنامه:

کمک به بهبود کیفیت زندگی و امنیت غذایی مردم از طریق ارتقاء سطح دسترسی فیزیکی، اقتصادی، افزایش سطح سواد و فرهنگ تغذیه ای و کاهش بار بیماریهای غیر  واگیر مرتبط با تغذیه که با استفاده از تمهیداتی از قبیل اطلاع رسانی و آموزش، مشارکت در تدوین سیاست های نوین در عرصه غذا و تغذیه، تحقیق و پایش و اقدامات پیشگیری و درمانی، تحقق می یابد

 

 

گروه های هدف برنامه:

کلیه گروه های سنی مختلف با تاکید ویژه بر گروه های آسیب پذیر جامعه ، شامل کوکان زیر ۶ سال، دختران نوجوان، مادران باردار و سالمندان

 

 

فعالیتهای واحد عبارتند از :

آموزش و اطلاع رسانی

تقویت همکاری درون و بین بخشی

بررسی وضعیت موجود از لحاظ مصرف روغنها ونمک  در خانوارهای روستایی و سوتغذیه در کودکان

مکمل یاری

پایش و ارزشیابی

آموزش جامعه از طریق برگزاری همایش ها، رسانه های ارتباط جمعی