اطلاعیه های صندوق

شماره ۷

به اطلاع  کلیه کارکنان شاغل در شبکه بهداشت و درمان می رساند طبق هماهنگی به عمل آمده با بانک ملی ایران تسهیلات با شرایط زیر به کارکنان پرداخت می گردد:

 

۱-     وام قرض الحسنه ۴% به مبلغ بیست میلیون ريال

 

                --نداشتن بدهی قرض الحسنه به بانک ملی

                --بازپرداخت ۲  ساله

                --مبلغ اقساط ماهیانه ۸۳۴۰۰۰۰ ريال

 

۲-     وام خرید کالا ، ۲۲% به مبلغ صد میلیون ريال

 

                -- بازپرداخت دو و سه ساله

                -- مبلغ اقساط ماهیانه : دوساله :۵۱۲۲۰۰۰ ريال ، سه ساله : ۳۷۲۰۰۰۰ ريال

 

 

۳-در صورت داشتن وام قبلی خرید کالا ، مبلغ باقیمانده وام از مبلغ ۱۰۰میلیون ریال کسرخواهدشد.
 
متقاضیان در صورت داشتن شرایط فوق ، درخواست های خود را حداکثر تا تاریخ ۹۳/۰۵/۲۰ به واحد آمار مرکز بهداشت (خانم اورعی)تحویل دهند.
  پس از قرعه کشی ، ماهیانه ۵ نفر جهت دریافت وام به بانک ملی معرفی خواهند شد.
 

 

تاریخ انتشار اطلاعیه : ۹۳/۰۵/۰۴    طبق جلسه صندوق رفاه کارکنان مورخ  ۹۳/۰۵/۰۴

              ...........................................................................................

 

شماره ۶ :

----به اطلاع کلیه اعضا صندوق رفاه شبکه بهداشت ودرمان شهرستان میرساند : طبق جلسه مورخ ۹/۲/۹۳  هیات مدیره صندوق مقرر شد حق عضویت کلیه اعضا از مبلغ دویست و پنجاه هزار ریال  به سیصد هزار ریال افزایش یابد.

 

                ...........................................................................................

 

شماره ۵ :

----- به اطلاع کلیه پرسنل عضو صندوق رفاه شبکه میرساند با توجه به جلسه هیات مدیره صندوق مورخ ۱۲/۴/۹۲ میرساند ، مبلغ وام ضروری از ۱۰۰۰۰۰۰۰ به ۵۰۰۰۰۰۰ ریال کاهش پیدا کرد.

 

تاریخ انتشار اطلاعیه : ۱۲/۴/۹۲

 

              ...........................................................................................

 

شماره ۴ :

---- قرعه کشی متقاضیان شرکت در اطلاعیه شماره ۳ در تاریخ ۲/۳/۹۲ با حضور مدیر عامل صندوق - حسابدار ودبیر صندوق انجام و اسامی ۵۰ نفر از متقاضیان به قید قرعه جهت معرفی به بانک ملی اعلام شد.

 

تاریخ انتشار اطلاعیه :  ۲/۳/۹۲

 

               ..........................................................................................

 

شماره ۳ :

---- به اطلاع کلیه پرسنل شاغل در شبکه بهداشت ودرمان شهرستان خوانسار اعم از رسمی - پیمانی- قراردادی(تبصره ۳- تبصره ۴ ) میرساند : با توجه به هماهنگی به عمل آمده با بانک ملی به تعداد محدودی از پرسنل از طریق قرعه کشی تسهیلات بانکی در قالب خرید کالا -جعاله به مبلغ ۴۰ الی ۵۰ میلیون ریال پرداخت میگردد.

لذا کلیه متقاضیان واجد شرایط زیردر خواست کتبی خود را تا پایان اردیبهشت ماه تحویل خانم بیاتی مدیر محترم آموزش بهورزی نمایند.

  ۱-  معرفی شدگان به بانک بدهی معوق و سررسید تاریخ گذشته نداشته باشند.

  ۲-  از تسهیلات بانکی مشابه استفاده نکرده باشند.

  ۳- مدت باز پرداخت ۳ سال خواهد بود.

  ۴- توان مالی متقاضی جهت پرداخت اصل و سود سرمایه بانک برای شعبه محرز گردد.

 

تاریخ انتشار اطلاعیه : ۱۴/۲/۹۲

 

                  .........................................................................................

 شماره ۲ :

----به اطلاع کلیه اعضا صندوق رفاه شبکه بهداشت ودرمان شهرستان میرساند : طبق جلسه مورخ ۹/۲/۹۲  هیات مدیره صندوق مقرر شد حق عضویت کلیه اعضا از مبلغ دویست هزار ریال به مبلغ دویست وپنجاه هزار ریال افزایش یابد.

 

 تاریخ انتشار اطلاعیه : ۱۰/۲/۹۲

 

                  .........................................................................................

 شماره ۱ :

---- به اطلاع کلیه پرسنل شاغل در شبکه بهداشت ودرمان شهرستان خوانسار اعم از رسمی - پیمانی- قراردادی(تبصره ۳- تبصره ۴ ) میرساند جهت در عضویت صندوق رفاه کارکنان واطلاع از شرایط پرداخت تسهیلات این صندوق (پرداخت وام حداکثر ۳۰ میلیون ریالی با موجودی حداقل ۱۰میلیون ریال) در اقساط سی ماهه و وامهای ضروری ازدواج ، تحصیل و... و تسهیلات بانک ملی (وام یک میلیونی ۴ درصد) به واحد آمار (خانم اورعی) یا واحد آموزش بهورزی ( خانم بیاتی) مراجعه نمایند.

 

تاریخ انتشار اطلاعیه :  ۱۰/۱۲/۹۱