فعالیتهای ستاد ومراکز بهداشتی درمانی - مبارزه با بیماریها

 

نقش ورزش و فعالیت بدنی در پیشگیری و کنترل  فشار خون بالا

 

راهنمای بالینی دیابت

 

فیلمهای آموزشی واحد مبارزه با بیماریها

 

فایل اموزشی ،مراقبتی و دارویی دیابت و فشار خون

 

مطالب آموزشی سرطان ۹۹

 

راهنمای تشخیص و درمان کوید در سطح بستری و سرپایی نسخه ۹

 

تعاریف جدید سندرمهای بماریهای واگیر

 

فایل های آموزشی پیشگیری از پوکی استخوان:         فایل۱               فایل۲              فاسل۳             فایل۴

 

دستورالعمل مراقبت بیماران مبتلا به فشار خون بالا،دیابت و بیماری های قلبی-عروقی در زمان شیوع بیماری کووید-۱۹

 

راهنمای پیشگیری و درمان سوختگی

 

فایل آموزشی استخراج شاخصهای دیابت و فشار خون

 

نکات بهداشتی ویروس کرونا

 

آنچه بایددرباره ویروس کرونا بدانیم

 

دستور العمل وراقبت ویروس کرونا

 

مطالب آموزشی سرطان

 

سکته مغزی

 

اموزش شاخص گیری از سامانه سیب بیماری های غیر واگیر

 

مسمومیت ها

 

مهار پوکی استخوان با تشخیص به موقع

 

آموزش نوینHIV      فایل۱                 فایل۲               فایل۳

 

خدمت گیرندگان پویش فشار خون

 

نشانگرهای برنامه سرطان

 

نشانگرهای برنامه  قلبی و عروقی در سال ۹۸

 

گزارش ایمنی راهها ۲۰۱۸

 

نشریه شتاک (ایدز)

 

بسته آموزشی هپاتیت

 

محتوای کمپین آموزشی فشار خون ویژه بهورزان

 

راهنمای کشوری مراقبت و درمان عفونت های  آمیزشی

 

راهنمای اجرائی و متن آموزشی پزشک -بسیج ملی کنترل فشار خون

 

سند استانی  پیشگیری و کنترل بیمارهای غیر واگیر و عوامل خطر مرتبط در استان اصفهان

 

راهنمای اندازه گیری فشار خون

 

سکته مغزی

 

مطالب آسم ۹۸

 

*******************************************************

مطالب آموزشی عقرب گزیدگی

 

مطالب آموزشی آسم

 

******************************************************

 

فایل آموزشی سرطان

 

چالشهای چهارشنبه سوری

 

خانه تکانی

 

شنوایی

 

آنفلوآنزا پرندگان

 

مسمومیت با مونوکسید کربن

 

ایدز در مادران باردار

 

اصول مراقبتهای سندروم ۱۵ گانه

 

ایدز

 

آنفلوآنزا

 

کتاب های شنوایی سنجی

 

آنفلوآنزا

 

ایمنی در  مدارس

 

رانندگی ایمن

 

نسخه جدید ایراپن ویرایش سوم   فایل ۱ پزشک         فایل ۲  ماما       فایل ۳ بهورز مراقب

 

حوادث ترافیکی

 

پوکی استخوان

 

به مناسبت روز جهانی قلب       فایل ۱        فایل ۲

 

اهمیت کنترل سگ در بیماری هاری

 

اهمیت بیماری هاری

 

  آموزش  نوین HIV

دستورالعمل جامعه ایمن

 

پولیو تزریقی     والدین        پزشکان          فایل پاور پوینت

 

فایل مشاوره و تشخیص ایدز

 

نسخه جدید برنامه ایرا پن۹۶         فایل۱    فایل۲    فایل۳    فایل۴    فایل۵

 

 

آموزش پیشگیری،کنترل و درمان بیماری هپاتیت: فایل ۱               فایل۲                  فایل۳              فایل۴             فایل۵               فایل ۶             

لیست نهایی کالاهای آسیب رسان به سلامت

 

چهارمین برنامه استراتژیک hiv  در ایران

 

هایپوتیروییدی نوزادی

 

فرم لیست خطی اکسل دیابت

 

قارچ سمی

 

دستورالعمل آنفلوآنزای پرندگان

 

فایل مربوط به عقرب و مارگزیدگی     فایل ۱   فایل ۲   فایل ۳

 

          فرم اکسل دیابت (اصلاح شده)

          

            کدهای ضروری مورد استفاده در برنامه سلامت

 

             فرم اکسل ثبت  A1c

         

**************************************************

             

             پیامهای ایدز

 

              ایدز           

 

             هپاتیت BوC

 

 

            واکسن پنتاوالان

 

             سل :     فایل ۱          فایل ۲        فایل ۳

 

           دستورالعمل پدیکلوز

 

           اسلایدهای آنفلوآنزا

 

          دستورالعمل کشوری تب دانگ