رابطین سلامت ادارات

قابل توجه رابطین محترم ادارات شهرستان

با توجه به تقاضای مکرر تعدادی از رابطین محترم سلامت و بررسی جلسات سه ماهه اول سال جاری ، به اطلاع کلیه رابطین محترم سلامت ادارات شهرستان می رساند، جلسات آموزشی ماهیانه از تیرماه جاری در روز سه شنبه آخر هر ماه برگزار خواهدشد.

صفحه‌ها

اشتراک در رابطین سلامت ادارات