گالری عکس خیرین

 

 

 نگاهی گذرا به ده سال حدمت ماندگار خیرین سلامت

(دریافت فایل به صورت پاور پوینت)

 

 

گزارش فعالیت خیرین از ابان ۹۰ تا  ۹۳

(دریافت فایل به صورت پاور پوینت)