برگزاری وبینار آموزشی بمناسبت روز جهانی آسم و فشار خون

بمناسبت روز جهانی آسم و فشار خون وبینار آموزشی با موضوعات آسم و فشارخون جهت کارکنان آموزش و پرورش در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۶ توسط کارشناس مبارزه با بیماریها برگزار گردید./