اعضا هیات مدیره :

 

 رییس صندوق: دکتر غلامرضا جهانگیر

مدیر عامل صندوق : مهندس محمود اورعی

حسابدار صندوق : خانم محبوبه اورعی ( کارشناس آمار )

دبیرصندوق : خانم بیاتی ( مدیر آموزش بهورزی)

بازرس صندوق : آقای خوببخت

عضو اصلی : آقای هاشمی

 

خانم احمدی مسئول امور مالی شبکه به عنوان عامل ذیحساب و نیروی ثابت در صندوق و نماینده شبکه در جلسات حضور می یابند.

 

در تاریخ ۶/۹/۱۳۹۱  در محل سالن اجتماعات مرکز بهداشت شهرستان انتخابات جهت تعین اعضاء جدید هیات مدیره صندوق برگزار شد که افراد نامبرده با رای گیری انتخاب شدند.