اطلاعیه شبکه بهداشت-۲۳ اردیبهشت۱۳۹۹

 پیرو اطلاعیه های قبلی این شبکه مبنی بر رعایت پروتکل های بهداشتی ، با توجه به اینکه در حال حاضر موارد مشکوک به بیماری و دارای علامت همچنان در شهرستان وجود دارد و طی غربالگری های این شبکه در روزهای اخیر آزمایش یک جوان ۱۸ ساله مبتلا به کروناویروس مثبت اعلام شده، از کلیه شهروندان محترم خواهشمند است به این موضوع توجه نمایندکه هنوز بیماری کووید_۱۹ پایان نیافته و با سهل انگاری و عدم اجرای اصول پیشگیری ممکن است بیماری در شهرستان گسترش یابد لذا کلیه دستورالعمل های بهداشتی را بطور جدی رعایت نمایند.

همچنین ممکن است افرادی دارای بیماری کروناویروس در شهرستان باشند که بدلیل نداشتن علامت ناشناخته بوده و ناقل بیماری باشند.بنابراین هر فردی را بعنوان ناقل تلقی نماییم و نسبت به رعایت دستورالعمل های بهداشتی،فاصله گذاری هوشمند،شستشوی مداوم دست ها با آب و صابون،رعایت بهداشت فردی و ... اهتمام ویژه داشته باشیم.

روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان خوانسار