معرفی واحد

 

 

مركز آموزش بهورزي خوانسار از سال۱۳۶۸ شروع به فعاليت نموده و در شش دوره، دانش آموز بهورزي پذيرش و  ۲۹ بهورز از اين مركز فارغ التحصيل شده است. این مرکز هم اكنون با يك مدير و چهار مربي به صورت تمام وقت و پاره وقت مشغول فعاليت مي باشد.

 

 

 

پرسنل شاغل در واحد آموزشگاه بهورزی

 

 

 

 

شرح وظايف مركز آموزش بهورزي بر اساس آئين نامه بهورزي:

- جذب و پذيرش بهورز

- تشكيل كميته آموزش و توانمند سازی کارکنان شهرستان

- آموزش بدو خدمت پرسنل جدیدالورود

- انجام نیازسنجی آموزشی و استخراج اولویت های اموزشی تیم سلامت به تفکیک

- برنامه ریزی ، هماهنگی و آموزش پزشکان ، مراقبین سلامت و بهورزان و سایر نیروهای محیطی و ستادی

- برنامه ریزی و برگزاری دوره های آموزش حضوری و آزمون های غیر حضوری مراقبین سلامت

- برنامه ریزی و برگزاری آزمون های غیرحضوری پزشکان ، مراقبین سلامت و بهورزان

- نظارت بر عملکرد بهورزان در خانه های بهداشت

- آموزش و نظارت بر عملکرد دانش اموزان بهورزی در طی دوره کارآموزی

- مشاركت در پایش مراقبین سلامت در مراکز خدمات جامع سلامت شهری

- همكاري با فصلنامه بهورز ، جمع آوري و استخراج نيازهاي آموزشي بهورزان شاغل از طريق فرمهاي نيازسنجي كاركنان جهت ارسال به دفتر فصلنامه

- تهيه و جمع آوري مطالب آموزشي مناسب از پرسنل جهت ارسال به دفتر فصلنامه

- شركت در جلسات ادغام برنامه هاي جديد و همكاري و مشاركت در برنامه هاو انتقال آموزشها به ساير رده ها

- برنامه ريزي جهت ارتقاء مستمر آموزش بهورزان با استفاده از نظرات اصلاحي و تجزيه و تحليل كارگاههاي برگزار شده

- برگزاري مراسم بزرگداشت روز بهورز با همكاري ساير واحدهاي ستادي

- انتخاب بهورز و مربي نمونه

 - برگزاری شوراي بهورزي

- حضور فعال در جلسات آموزشي و بازآموزي مركز بهداشت شهرستان و استان

- مشاركت در كميته هاي آموزشي و اجرايي مركز بهداشت شهرستان

- همكاري با مركز بهداشت در راه اندازي خانه هاي بهداشت دانش آموزي و مراكز بهداشتي درماني جديد

 

 

ویرایش شده در تاریخ ۲۱ بهمن ۱۳۹۶