معرفی واحد

 

برنامه جمعیت و خدمات باروری سالم

واحد خدمات باروری سالم متولی کاهش حاملگی های برنامه ریزی نشده و پرخطر از دیدگاه تنظیم خانواده در راستای سیاست ها،رویکردهای جدیدو تعهدهای ملی (برنامه های توسعه)و بين المللي (ICPD)واداره جمعیت وتنظيم خانواده دفتر سلامت جمعيت،خانواده و مدارس است.

این واحد در مرکز بهداشت شهرستان تلاش می نماید تا با برنامه ریز ی،انتقال سیاست های وزارت متبوع، آموزش و باز آموزی ،پژوهش،پشتیبانی،برآورد و پیگیری توزیع وسایل و لوازم پیشگیری از بارداری و سایر منابع در واحدهای بهداشتی درمانی و نظارت بر کار آنها، خدمات آموزشی مشاوره ای و مراقبتی به زنان و مردان بالای ۱۰سال در سراسر شهرستان اعم از ایرانی و غیر ایرانی ،مجرد و متاهل و در حال ازدواج ،با کیفیت مطلوب از طریق واحدهای بهداشتی درمانی ارائه گردد.

تقویت ارتباط با بخش خصوصی ،اطلاع رسانی از طریق رسانه های گروهی، معرفی سیستم ندای بهداشت،تهیه و توزیع جزوات آموزشی ،انجام هماهنگی با واحدها ،مراکز آموزشی و سایر ادارات و ارگـانها از سیـاست های متخذه در راستـای ارائـه هر چه بهتر خدمات بـاروری سالم می باشد.

اين واحد با استفاده از تازه ترین اطلاعات و دستورالعملهای علمی،اجرایی و دوره های آموزشی ،پرسنل ستادی و محیطی را در زمینه سیاست ها، رویکردهای جدید و انجام خدمات باروری سالم آموزش داده تا با ارتقاء سطح علمی ،زمینه تقویت عملکرد آنان را فراهم سازدو ارائه خدمات استاندارد را زمینه سازی نماید،نظارت از واحدهاي محيطي و تكميل چك ليست طبق دستورالعملهاي مربوطه،پژوهش ،کسب اطلاعات و آمار و تجزیه و تحلیل آنها ،استفاده از نتایجIMESو سنجش اطلاعات کارکنان ،از جمله فعالیتهایی است که ما را در رسیدن به اهداف یاری می نماید.

 

شرح وظایف متناسب با سطح خدمات ارائه شده در این برنامه شامل موارد ذیل می باشد:

 

×افزایش بارداری های ارادی و برنامه ریزی شده

×کاهش میانگین فاصله زمانی بین ازدواج و فرزند اول

×کاهش میانگین فاصله زمانی بین فرزندان

×کاهش بارداری های پرخطر

×کاهش سقط غیر قانونی و غیر شرعی

×تامین خدمات باروری سالم در راستای سلامت مادر و کودک

×ارتقای دانش و نگرش و عملکرد جامعه در زمینه عوامل مستعد کننده ناباروری

×تشخیص اولیه زوجین نابارور و ارجاع آنان به سطوح بالاتر

×ارتقاء و بهبود شاخص های مرتبط با سلامت مادران و کودکان با تاکید بر فرزند آوری سالم

 

برنامه سلامت میانسالان

واحد سلامت ميانسالان متولي ارتقاي سطح سلامت ميانسالان از طريق كاهش مرگ و ناتواني ناشي از بيماري هاي اولويت دار دوره ميانسالي در راستاي تعهدات ملي و بين المللي مي باشد. عمده ترين بيماري هاي هدف اين برنامه بيماري هاي قلبي عروقي، بيماري هاي سرطاني، بيماري هاي عضلاني اسكلتي، بيماري هاي غدد متابوليك و تغذيه اي، بيماري هاي گوارشي، بيماري هاي ادراري تناسلي و اختلالات رواني مي باشد و فعاليت هاي اجرايي اين برنامه بر دو محور فعاليت هاي آموزشي و فعاليت هاي غربالگري استوار است. گروه هدف اين برنامه زنان و مردان ۲۵تا ۶۰ساله مي باشند كه بالغ بر ۶۵درصد كل جمعيت كشور را شامل مي شوند و به عنوان سرمايه هاي اقتصادي و اجتماعي نقش مولد در جامعه ايفا مي نمايند و مسئوليت و بار وابستگي گروه هاي غيرفعال اقتصادي جامعه (كودكان زير ۱۵سال و سالمندان بالاي ۶۴سال) را بر عهده دارند و لذا سلامت اين نسل به عنوان نسل مولد و پويا، تضمين كننده سلامت جامعه مي باشد.

 

برنامه سلامت ميانسالان بر آن است تا با بهره گيري از تكنولوژي نوين براي انتقال مفاهيم سلامتي و ترويج شيوه زندگي سالم در ميانسالي در جهت كنترل عوامل خطر و كاهش بار بيماري هاي اولويت دار و نيز از طريق ارايه خدمات آموزشي و مشاوره اي و انجام تست پاپ اسمير (در زنان ۲۰تا ۶۵ساله حداقل يكبار ازدواج كرده) و معاينات سالانه پستان (در زنان ۳۰تا ۶۵ساله) در جهت تشخيص زودرس سرطان هاي شايع زنان و پيشگيري از مرگ و ناتواني اين سرطان ها اهتمام ورزد.
برنامه سلامت سالمندان

 

چشم انداز برنامه سلامت سالمندان
هر سالمندي در هر مكان، زمان و به هر دليل كه متقاضي استفاده از مراقبت هاي خاص سالمندي است بتواند اين خدمات را دريافت كند و دريافت اين خدمات بايد به گونه اي باشد كه باعث دستيابي سالمند به سالمندي پويا گردد.
رسالت اداره سالمندان
بهبود كيفيت زندگي سالمند در ابعاد سلامت جسمي و رواني

شیوه زندگی سالم در دوره سالمندی
چهار جلد کتاب شیوه زندگی سالم و شامل ۱۶مبحث می باشد:
تغذیه و ورزش دوران سالمندی ( پیش نیاز) ، آرتروز و استئوپروز، حوادث و سوانح، بهداشت دهان و دندان ، یبوست، مشکلات ادراری ، یائسگی، مشکلات حافظه ،مشکلات و بیماریهای روانی مانند استرس و اختلالات خواب و. . .
نحوه اجرای آموزشها
شناسایی سالمندان: پرونده خانوار –رابطین –مراجعین و آمارگیریها
دعوت از سالمندان
آموزش بر اساس راهنمای اداره کلاس
ارزشیابی ها
ثبت ، جمع بندی و ارسال آمار
مراقبتهای ادغام یافته و جامع سالمندی
در این مدل از حداقل عوامل خطر و نشانه های بالینی برای شناسایی زودرس بیماری ، درمان مناسب و ارجاع به موقع استفاده شده است.
چگونگی طراحی:
مدل بر گرفته از برنامه های کشوری ادارات تخصصی ، منابع تخصصی طب سالمندی و نظرات اساتید مرتبط با بیماری ها
بیماریهای اولویت دار موجود در بوکلت چارت
 اختلالات فشارخون
 احتمال ابتلا به بیماري هاي قلبی عروقی
 اختلالات تغذیه اي
 دیابت
 اختلالات بینایی و شنوایی
 افسردگی
 اختلال خواب
 پوکی استخوان
 بی اختیاري ادراري
 دمانس
 سقوط و تعادل
 

سل و ایمن سازي
 فرم هاي ثبت
فرم هاي ثبتی شامل موارد زیر است:
۱. فرم مراقبت دوره اي
۲. فرم ارجاع و پسخوراند
۳. فرم پیگیري ( غیر پزشک )- فرم مراجعات ( پزشک)

برنامه سلامت مادران:
ارتقاء سلامت مادران یکی از ارکان اساسی مراقبت بهداشتی درمانی است. در سال های اولیه استقرار نظام بهداشت و درمان کشور، سلامت مادران به عنوان گروه آسیب پذیر، مورد توجه خاص سیاست گذاران برنامه سلامتی قرار گرفت. در آن سال ها افزایش دسترسی به مراقبت های دوران بارداری، زایمان و پس از زایمان به عنوان اولویت مد نظر قرار گرفت و با توسعه شبکه بهداشت و درمان کشور، این امر میسر گردید.وبرنامه سلامت مادران در برگيرنده مراقبتهاي قبل، حين و پس از بارداري مي باشد ،تلاش ميكند با انجام مداخلات و برنامه ريزي هاي موثر از بروز مرگ مادر جلوگيري به عمل آورد .    
اهداف برنامه کشوری سلامت مادران
هدف کلی:

  کاهش مرگ و عوارض ناشی از بارداری و زایمان در مادر تا ۶هفته پس از زایمان و کاهش مرگ پری ناتال در جنین و نوزاد

اهداف اختصاصی:

کاهش میزان مرگ مادران به میزان حداکثر ۱۵ در صد هزار

 افزایش پوشش مراقبت قبل از بارداری به میزان حداقل ۵۰ در صد

افزایش پوشش مراقبت های دوران بارداری به میزان بیش از ۹۸درصد

 افزایش پوشش مراقبتهای پس از زایمان به میزان حداقل ۹۸ در صد

 افزایش پوشش زایمان کم درد وبی درد داروئی و غیر داروئی به میزان حداقل ۵۰ در صد

کاهش در صد سزارین به میزان حداکثر ۴۰ در صد

   استراتژی های برنامه کشوری سلامت مادران
·    به روز رساندن و اصلاح اجزای برنامه کشوری سلامت مادران
·    تضمین و بهبود کیفیت مراقبت های روتین بارداری ، زایمان و پس از زایمان در کلیه سطوح
·    بهبود دسترسی به مراقبت های روتین بارداری ، زایمان و پس از زایمان در کلیه سطوح
·    تضمین و بهبود کیفیت خدمات فوریت های مامایی به خصوص در بیمارستان ها مراکز زایمانی
·    بهبود دسترسی به خدمات فوریت های مامایی به خصوص در بیمارستان ها مراکز زایمانی
·    ترویج زایمان طبیعی ایمن و کم درد
·    افزایش آگاهی عمومی در زمیته مرتبط با سلامت مادر و جنین در دوران بارداری و پس ازآن و اقدامات مورد انتظار از خانواده ها و ایجاد تقاضا های منطقی در آنان
·    هماهنگی و همکاری های بین بخشی و درون بخشی

اجزای برنامه سلامت مادران کشور
    مراقبت های ادغام یافته سلامت مادران“ خدمات خارج بیمارستانی“
    نظام کشوری مراقبت مرگ مادری
    بیمارستان های دوستدار مادر“ خدمات بیمارستانی”
    تربیت عامل زایمان برای مناطق محروم و دور افتاده

    آموزش وحساس سازی پرسنل وجامعه

    پایش وارزشیابی
سطح بندی خدمات در مراقبت های ادغام یافته سلامت مادران
·    سطح یک خدمات مربوط به بهورز، انجام مراقبت بارداری و پس از زایمان و ارجاع به موقع مادران به سطح دو پیگیری پس خوراند ارجاع به عهده آنان است.
·    سطح دو خدمات مربوط به پزشک و ماما ، انجام مراقبت بارداری ، زایمان و پس از زایمان و ارجاع به موقع مادران و پیگیری پس خوراند ارجاع به عهده آنان است.
·    سطح سوم خدمات مربوط به ارجاع به متخصص بوده که کلیه موارد مادران پر خطر بایستی توسط متخصص ویزیت شده و پسخوراند ارجاع تهیه و به سطح دو ارائه گردد.
نظام کشوری مراقبت مرگ مادری
·نسبت مرگ و میر مادران از عوارض بارداری و زایمان از مهمترین شاخص هایی است که نشان دهنده توسعه کشور هاست.مرگ مادران جزء مرگ های غیر قابل قبول محسوب میشود چرا که بسیاری از علل مرگ و میر قابل پیشگیری است و امکانات لازم برای جلوگیری از آنها و داشتن یک حاملگی و زایمان بی خطر وجود دارد.با مرگ مادر،خانواده عضو اصلي خود را براي مديريت و مراقبت از كودكان از دست مي دهد و سرانجام بقاء وآموزش كودكان نا معلوم مي شود. بدين ترتيب مرگ و ناتواني مادر در بقاءكودك، خانواده و توسعه جامعه نقش به سزايي دارد.لذا امروز شاخص مرگ مادران در اثر عوارض بارداري و زايمان يكي از مهمترين شاخص هاي توسعه در جامعه به حساب مي آيد وكاهش آن ازتعهدات مهم كشور است .
هدف کلی نظام مراقبتی کاهش مرگ مادری:
·    کاهش میزان مرگ و عوارض ناشی از بارداری و زایمان
·    تعیین دقیق تر میزان بروز مرگ
·    تعیین عوامل خطر مرتبط با مرگ
·    طراحی و اجرای مداخلات مناسب برای بهبود شاخص های سلامت مادران در سطح استانها وکشور

 

برنامه کودکان

 رسالت ما در كمك به برنامه ريزي، اطلاع رساني، انتقال سياست هاي معاونت بهداشتی استان، آموزش و بازآموزي پزشکان و پیرا پزشکان در بخش های دولتی و پژوهش در زمینه ارتقای سلامت کودکان ، پشتيباني و توزيع منابع در مراکز وخانه‌های بهداشت، نظارت بر كار آنها به منظور ارتقای سطح سلامت كودكان از طريق مراقبت از کودکان و کاهش بار بيماري های اولويت دار کودکان زير۶سال و پیشگیری از مرگ و میر کودکان می باشد. لذا در نظرداريم براي ارتقای سطح عملكرد بهداشتي، آموزش ها و نظارت ها را هدفمند و اطلاع رساني را به روز و با انجام هماهنگی های بین بخشی، پشتیبانی و پیگیری مواد کمک آموزشی و دارویی، موجبات تسهیل هماهنگی های بین بخشی و ارتقای کیفیت ارایه خدمات و تامین، حفظ و افزایش سطح سلامت کودکان و کاهش مرگ و عوارض ناشی از بیماری های شایع در گروه آسیب پذیر کودکان در سطح شهرستان را فراهم آوریم.
چشم انداز:
تمام کودکان زیر ۶سال در استان حدی از مطلوبیت و وضعیت سلامت قرار گیرند که در منطقه مرکزی کشور نمونه و سرآمد و برای کل کشور الگوی عملی باشند. 

 

 

اهداف کلی

           عنوان                                                                                    

برنامه نظام مراقبت از مرگ کودکان

پیشگیری از مرگ کودکان ۱تا۵۹ماهه با تکیه بر نظام مراقبت بررسی مرگ کودکان ۱تا ۵۹ماهه تا ۱۰درصد

ثبت ۱۰۰%مرگ ومیر کودکان ۱تا ۵۹ماهه  در برنامه نظام ثبت مرگ ذیربط

 کاهش۱۰% تعداد مرگ های قابل پیشگیری کودکان استان به ویژه مرگ های ناشی از سوانح و حوادث از طریق ارتقا فرایند های خدمت، آموزش های عمومی و همکاری های بین بخشی، حداقل ۱۰درصد نسبت به سال۹۱

کاهش ۱۰% مرگ های قابل پیشگیری کودکان شهرستان به ویژه مرگ های ناشی از ناهنجاری‌های مادرزادی از طریق ارتقا فرایندهای خدمت، آموزش های عمومی و همکاری های بین بخشی ، حداقل ۱۰درصد نسبت به سال۹۱

 

  برنامه مراقبت ادغام یافته کودک سالم

حفظ و افزایش پوشش استاندارد وکیفی مراقبت کودک سالم در گروه سنی  زیر ۶ سال تا ۱۰۰ درصد در بخش مراقبت ها

بهبود کمی و کیفی گزارش دهی

 

برنامه ادغام یافته کودک بیمار

حفظ و افزایش پوشش۱۰۰درصدی خدمات استاندارد کمی مراقبت های ادغام یافته کودک بیماردرخانه های بهداشت فاقد پزشک

بهبود کیفی خدمات مراقبت های ادغام یافته کودک بیمار در خانه های بهداشت فاقد پزشک به۱۰درصد وضعیت موجود

حفظ و افزایش پوشش استاندارد وکیفی مراقبت کودک بیمار در مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستائی بهبود به ۱۰درصد وضعیت موجود

 

  ترویج تغذیه با شیر مادر

تداوم تغذیه با شیرمادر همراه با شروع به موقع غذاهای کمکی مناسب  تا پایان ۲ سالگی تا ۱۰۰ % و در صورت محرومیت از شیر مادر  تغذیه با شیر مادران سالم دیگریا شیرمصنوعی-

ارتقا شاخص های بیمارستان دوستدار کودک شهرستان