مدارک لازم جهت صدور-تمدید پروانه مسئول فنی کارخانجات مواد غذایی

درخواست صدور یا تمدید پروانه مسئول فنی  (تایپ شده )

 

فیش بانکی جهت صدور پروانه مسدول فنی به مبلغ پانصد و شصت هزار ریال و تمدید پروانه به مبلغ پانصدو ده هزار ریال به شماره حساب ۲۱۷۳۳۱۹۰۱۱۰۰۸ بانک ملی

 

فیش بانکی به مبلغ پانصدو ده هزار ریال به شماره حساب ۲۱۷۸۳۱۰۲۴۳۰۰۳  به شناسه پرداخت ۷۱۴۲۱۷۳۰۰۳۰۰۱۱۴  بانک ملی  ویا شماره حساب  ۲۱۳۸۳۱۰۲۵۹۰۰۶  بانک رفاه (جهت کارآموزی مسئول فنی)

اصل وکپی مدرک دانشگاهی مسئول فنی

 

کپی شناسنامه مسئول فنی

 

کپی کارت ملی مسئول فنی

 

کپی کارت پایان خدمت (برای آقایان)

 

برنامه  کاری مسئول فنی

 

یک قطعه عکس ۳*۴

 

بیمه مسئول فنی

 

تکمیل فرم قرارداد استخدامی مسئول فنی کارخانه

 

تکمیل فرمهای محضری  ( )

 

استعفا و تسویه حساب مسئول فنی قبلی واحد

 

تکمیل فرم آموزشی ۵ ساله  مسئول فنی (جهت تمدید پروانه مسئول فنی)

 

(به همراه داشتن یک کپی از همه مدارک ذکر شده الزامی است )