میز خدمت

 

فرآیند انجام مراحل اداری واحدهای شبکه بهداشت:

 

 

*واحد بهداشت محیط:      -  مراحل دریافت کارت بهداشت                

                            

                                 -   مراحل صدورصلاحیت بهداشتی جهت پیشه وران مراکز تهیه و توزیع

                                    مواد غذایی و اماکن عمومی                  

                            

                                -  فرآیند دریافت و رسیدگی به شکایات در زمینه های بهداشتی

 

 

 

 

* واحد بهداشت حرفه ای:     -  فرایند انجام معاینات بدو استخدام و بیمه تامین اجتماعی                     

 

                                        -       فرایند تشکیل یا تکمیل پرونده های مشاغل سخت و زیان آور

 

 

 

* واحد بهداشت خانواده:     -  خدمات واحد سلامت خانواده         -   فلوچارت فرآیند مشاوره شیردهی

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

** سایت بیمارستان فاطمیه

 

** سامانه نوبت دهی اینترنتی کلینیکهای علوم پزشکی اصفهان

 

** سامانه ثبت نام افراد جویای کار

 

** فرم تماس با شبکه بهداشت و درمان

 

** تلفن گویای ندای بهداشت

 

** تست مورفین

 

** معاینات شاغلین

 

** ۱۴۹۰ طرح شکایات بهداشت محیط

 

** طرح شکایات بیمارستان

 

** واحد غذا و دارو

 

** نقشه جامع علمی سلامت کشور (استان اصفهان)

 

** خیرین

 

** رابطین سلامت ادارات

 

**خانه مشارکت مردم در سلامت

 

******************

 

** وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

 

** شبکه اجتماعی آموزش و اطلاع رسانی ایدز

 

** سامانه آموزش سلامت همگانی

 

** پایگاه جامع آموزش و فرهنگ سازی سلامت

 

** سامانه اطلاع رسانی ایدز

 

** آموزشهای مردمی

 

 

مراکز و خانه های بهداشت:

 

         مراکز روستایی                 ویست        خم پیچ         شهید منتظری

 

          مراکز شهری                     جواهری               بیدهند

 

شماره تلفن مراکز و خانه های بهداشت