وضعیت قرمز شیوع کروناویروس در خوانسار-۲۱تیر۹۹

شهروندان گرامی : با توجه به اعلام وضعیت قرمز در شهرستان بدنبال افزایش بروز بیماری و کم توجهی برخی از شهروندان به رعایت اصول و دستورالعملهای بهداشتی موارد ذیل مجدداً تاکید میگردد: ❇️ پایبندی به رعایت اصول پیشگیری خصوصاً ماسک در اماکن عمومی،ادارات ، بازار ، مرکز خرید ، پارکها و ... شستشوی دستها و فاصله گذاری اجتماعی

❇️ عدم حضور سالمندان و بیماران زمینه ای (قلبی ، عروقی ، دیابت ، فشار خون ، سرطان و ... ) در اماکن عمومی و پر تردد

❇️ اجرای دقیق کلیه پروتکل های بهداشتی توسط کسبه و مشتریان خصوصاً فاصله گذاری اجتماعی و استفاده از ماسک ، گندزدایی سطوح و وسایل کار و ...

❇️پرهیز از تجمعات و دورهمی های غیر ضروری و...

 

روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان خوانسار