محتوای کلاسهای آموزشی برگزار شده در سال ۹۳

 دی                      کارگاه بهداشت خانواده با موضوع بیماریهای شایع مردان

                            بیماری

                            سرطان ها

                           راهنمای سما

 

 

آذر                       کارگاه واحدبهداشت خانواده با عنوان فشار خون و دیابت

                           فشار خون

                           چشم انداز فشار خون

                         کارگاه واحدبهداشت خانواده با عنوان تفسیر پاپ اسمیر

                          تفسیر پاپ اسمیر

 

 

 

آبان                      کارگاه واحد بهداشت خانواده با عنوان رویکردها و سیاستهای باروری سالم   

                           سلامت مادر و کودک    

                           ناباروری        

                           جمعیت

                           بهداشت باروری در جوانان

 

                           ایدز در بارداری   

                           فایل ۱   

                           فایل ۲

                    

                     

                          کارگاه واحد آموزش سلامت با عنوان  

                           جلب حمایت

                          کارگاه واحد بهداشت خانواده  با عنوان  

                           دیابت در سالمندان 

                                                                                                 

 

 

مهر                     کارگاه واحد آمار    با عنوان 

                          آموزش مقدماتی spss

 

شهریور                کارگاه واحد آموزش بهورزی                       

                          کنترل عفونت و استریلیزاسیون

                          فشارسنج

                          کارگاه بهداشت روان

                          مهارت ارتباطی همسران

                         خودآگاهی

 

 

مرداد                    کارگاه واحد بهداشت روان  با عنوان

                           سایکوفارماکولوژی - اختلالات خلقی

 

                           کارگاه واحد بهداشت خانواده- مادران با عنوان      

                           آزمایشات غربالگری دوران بارداری

 

 

   تیر :                  کارگاه واحد آموزش بهورزی  با عنوان       

                           پانسمان استریل

 

                            کارگاه واحد آموزش سلامت با عنوان      

                           جلب حمایت همه جانبه در حوزه سلامت

 

 

  خرداد :               کارگاه واحد بهداشت خانواده - سالمندان  با عنوان   

                           آلزایمر در سالمندان

 

                          کارگاه واحد بهداشت خانواده- مادران  با عنوان    

                          مدیریت مصرف مواد در بارداری وشیردهی

 

 

 فروردین :              کارگاه واحد آموزش سلامت با عنوان       

                             بسیج اجتماعی